Hướng dẫn Hỏi đáp Quy định

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch hiện có 45 cán bộ, trong đó có 7 tiến sỹ, 12 thạc sỹ. Ngoài Hội đồng khoa học, Viện có 6 đơn vị trực thuộc.

Phòng Nghiên cứu chiến lược, Chính sách và Môi trường du lịch

Phó trưởng Phòng phụ trách: TS. Lê Văn Minh

84(24).38 48 93 86

leminh_itdr@yahoo.com

Phòng Nghiên cứu Thị trường, Sản phẩm và Quy hoạch Du lịch

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Quốc Hưng

84(24).38 48 99 65

hungvnat72@gmail.com

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế

Phó Trưởng phòng phụ trách: ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

84(24).38 48 93 82

huongntl@itdr.org.vn

Phòng Hành chính, Kế hoạch, Tài chính

Trưởng phòng: ThS. Vũ Thị Thanh Tâm

84(24).37 34 31 31

tam_itdr@yahoo.com.vn

Trung tâm Tư vấn và Đào tạo du lịch

Phó Giám đốc: ThS. Trần Thị Lan

84(24).38 48 93 85

lantran1376@gmail.com